Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır;
ya da esaret ve sefalete terk eder.

TEMEK HAKKINDA

Değerli Tekirdağlılar,

Göreve geldiğimiz Nisan 2014’ten bu yana eğitim alanında yaptığımız çalışmalar, Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetleri arasında önemli bir yer tutuyor. Vatandaşlarımızın yeni meslekler, beceriler ve hobiler edinmelerini sağlamak amacıyla Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde TEMEK kurslarını faaliyete geçirdik.

TEMEK kurslarımızda eğitim gören kursiyerlerimiz aile ekonomilerine katkı sağlayacak meslekleri edinirken, sosyalleşmelerini sağlayan programlara katılma imkânı buluyorlar. Kursiyerlerin, sahip oldukları becerileri daha iyi bir şekilde ortaya koyabilmeleri amacıyla sergiler, konserler düzenliyor ve çeşitli organizasyonlara katılım sağlıyoruz.

Kurslarımızda eğitim gören kursiyerlerimiz, edindikleri mesleklerle ilgili işlere girdiler. Uygulamalı Girişimcilik Kurslarımızda eğitim gören kursiyerlerimiz ise bunu daha ileri götürerek işyeri açtılar. Kursiyerlerimizin, emek ve alın terinin kazanca dönüştüğünü görmek bizim için büyük gurur ve mutluluk kaynağıdır.

Vatandaşlarımıza yeni meslekler ve beceriler kazandıran TEMEK, farklı branşlarda sürekli artan bir ivmeyle daha fazla sayıda vatandaşımıza hizmet vermeye devam edecek. Kurslarımıza katılan ve katılacak olan kursiyerlerimize başarılar diliyor ve yeni meslekler edinmek isteyen vatandaşlarımızı TEMEK kurslarına katılmaya davet ediyorum.

Misyonumuz,

TEMEK, ortaya koyduğu hizmetlerle; özgüveni yüksek, mesleki açıdan yetkin, toplumsal değerlere saygılı, sosyal ve ekonomik olarak üretken ve üretmek isteyen, ekonomik değer yaratan bireyler yetiştirerek, yerel kalkınmayı güçlendirip, kamu yararının gerçekleşmesini misyon edinmiştir.

Vizyonumuz,

TEMEK olarak, bireylere, örgün eğitim dışında, yaygın eğitimin ilkeleriyle mesleki, kültürel, sosyal ve sanatsal beceriler kazandırmak suretiyle, onları üretken, hoşgörülü, sosyal sorumluluk bilinci gelişmiş, kendine güvenen, geleceğe umutla bakabilen bilgili ve donanımlı bireyler haline getirmek.

İlkelerimiz,

TOPLUMSAL FAYDA

Bireylerin, eğitim düzeylerini geliştirerek toplumun kalitesini yükseltmek, yükselen kalite ile birlikte topluma fayda sağlamak.

ÖNCÜ OLMAK

Doğası, denizi, kültürü, sanayisi ve tarımı ile Türkiye’nin önemli şehirlerinden olan Tekirdağ’ımızı yaygın eğitim alanında en başarılı şekilde temsil eden öncü kurum olmak.

ULAŞILABİLİR OLMA

Sanayi ve tarımı bir arada barındıran Tekirdağ’da yaşayan herkesin rahatça ulaşabildiği geniş ve çeşitlilik gösteren genel ve mesleki kurs ağına sahip olmak.

SÜREKLİ EĞİTİM

İlköğretimi tamamlayan Tekirdağlı bireylere sürekli verilem eğitimlerle “Her Yerde, Her Zaman, Sürekli Eğitim” olgusunu benimsetmek.

NİTELİKLİ YAYGIN EĞİTİM

Belirlenen eğitim politikaları ve oluşturulacak projelerle, iş dünyasına, eğitimli, donanımlı, nitelikli istihdam oluşturmak.

NİTELİKLİ BİREY OLMA

Tekirdağ’daki bireylerin eğitim kalitesini arttırarak, toplumu sosya-ekonomik yönden desteklemek.