MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI

TÜRK SANAT MÜZİĞİ EĞİTİMİ SEVİYE-1

KURS PROGRAMI

 

PROGRAMIN ADI

Türk Sanat Müziği Eğitimi SEVİYE-1

 

PROGRAMIN DAYANAĞI

1. Millî Eğitim Temel Kanunu,

2. Talim ve Terbiye Kurulu?nun 20.04.2016 tarih ve 19 Sayılı kararı ile kabul edilen, Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı,

3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 29.06.2016 tarihli ve 44, 46, 48 Sayılı Kararları.

 

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI

1. Okuryazar olmak,

2. 13 yaşını tamamlamış olmak,

3. Müzik eğitimi almaya bedensel ve zihinsel bir engel taşımamak,

4. Kursu düzenleyecek kurumun oluşturacak olduğu komisyon tarafından yapılacak değerlendirme ile müzikal beceri seviyesini belirlemek,

5. Adli sicil kaydının olmadığını belgelendirmek.

 

EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ

Programın uygulanmasında sırasıyla:

1. Devlet Konservatuarı Türk Müziği Bölümü ile Türk Müziği Devlet Konservatuarı mezunlarından öğretmenlik formasyonuna sahip olanlar,

2. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına göre atanan Müzik öğretmenleri,

3. Devlet Konservatuarı Türk Müziği Bölümü ile Türk Müziği Devlet Konservatuarı mezunu olanlar,

4. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına göre Müzik öğretmeni olarak atanabilecek niteliğe sahip olanlar,

5. Belediye Konservatuarından mezun, usta öğretici belgesi bulunan ve bu kurumda en az beş yıl eğitmenlik yapmış olanlar,

6. Türk Sanat Müziği Bölümü eğitim programlarında usta öğretici olarak görevlendirileceklerden Türk Sanat Müziği Seviye-4 eğitim programını tamamladığını belgelendirenler, görevlendirilir.

 

PROGRAMIN AMAÇLARI

Türk Sanat Müziği Eğitimi Seviye-1 kursunu tamamlayan bireyin;

1- Türk Sanat Müziği eğitimi ile yerel, ulusal ve evrensel değer taşıyan kültür ve sanat eserlerinin tanıtılmasını sağlamak, halkımızın müzik kültürünün gelişmesine katkıda bulunmak, Türk Sanat Müziği?nin asli karakterinin korunması, yaygınlaştırılması ve gelecek kuşaklara doğru biçimde aktarılmasını sağlamak,

2- Öğrencilerin meslek edinmelerini sağlamak,

3- Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanmasını sağlamak,

4- Müziği amatörce sürdürmek isteyenlere de gerekli bilgi ve beceriyi kazanmasını sağlamak,

5- Türk Sanat Müziği?ni teorik olarak algılama ve uygulama bilinci kazandırmak,

6- Enstrümanın çalım ve eşlik tekniklerini uygulama becerisi kazandırmak,

7- Türk Sanat Müziği?nin tarihsel açıdan evrelerini kavrayabilme bilincini kazandırmak,

8- Alanlarında bireysel ve toplu olarak performans gösterebilme becerisi kazandırmak.