MESLEK ELEMANI TANIMI

Hazır gereçlerle yapılan nakış tekniklerine uygun desen araştırıp hazırlayabilme, araç-gereci işlemeye hazırlayabilme ve hazır gereçlerle yapılan teknikleri uygulayabilme bilgi ve becerisine sahip bireydir.

GİRİŞ KOŞULLARI

1. Hafif düzeyde zihinsel engelli olmak,

2. Hafif düzeyde zihinsel engeline eşlik eden ikinci bir engeli bulunmadığını belgelendirmek,

3. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapabilecek özelliklere sahip olmak.

 

İSTİHDAM ALANLARI

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler El Sanatları Teknolojisi alanında;

1. Turistlik ve hediyelik eşya üretimi yapan işletmeler,

2. Desen üretimi yapan işletmeler,

3. Çeyiz yapan işletmeler,

4. El Nakışı üretimi yapan atölyeler,

5. Moda evleri vb. yerlerde çalışabilirler.