MESLEK ELEMANI TANIMI Bitkilerde ve toprakta görülen hastalıkları, zararlıları tanıyan, yabancı otları ayırt edebilen, ilaç türlerini ve ilaç hazırlamayı bilen, ilaçlama işini zamanında ve tekniğine uygun olarak kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

GİRİŞ KOŞULLARI 1. Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak. 2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

İSTİHDAM ALANLARI Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler tarım sektöründe; 1. Dış mekan işletmeleri, 2. Süs bitkileri seraları, 3. Peyzaj büroları, 4. Fidanlıklar , 5. Park ?bahçeler, 6. Otel, fabrika, tatil köyü vb. yerlerde çalışabilirler.

 BELGELENDİRME Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.  Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir. 3 Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.  Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.  Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.  Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.  Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilir