SEVİYE A2 TANIMI : Konuştuğu kişilerle günlük hayat,yaşanan deneyimler, sağlık ve beslenme, doğa,çevre ve kurallar, bilim,sanat ve teknoloji adına bilinen günlük ifadeleri yabancı dilde dinleme, okuma, yazma, konuşma ve iletişim kurma bilgi ve becerisine sahip kişidir.

GİRİŞ KOŞULLARI 1. Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak. 2. Seviye A1 belgesine sahip olmak veya Merkezlerce yapılacak A1 Seviye yeterlilik sınavında başarılı olmak. 3. Programdaki yeterlikleri kazanabilecek bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak

İSTİHDAM ALANLARI Programın gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler, Yabancı diller alanı altında kazandırılan yeterlikler bir meslek kazandırmaya yönelik değildir.

BELGELENDİRME Sertifika programlarında, yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda yeterlilik düzeylerinden A2 düzeyinde eğitim verilmesi amaçlanmaktadır. ? Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir. ? Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda diğer programlarda değerlendirilir.  Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir. ? Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.  Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır.