GİRİŞ KOŞULLARI: Okuma yazma bilmek veya ilkokul/ilköğretim mezunu olmak.

EĞİTİMCİLER 

3-6  yaş aile eğitimi kurs programlarını açabilmek için bakanlıkça açılan hizmetiçi eğitim kapsamında eğitici eğitimi almış olmalıdırlar. - 3-6 Yaş, 7-11 yaş baba destek programının uygulanmasında öğretmen, eğitimci, uzman ve usta öğreticiler 3-6 Yaş, 7-11 yaş baba destek programında bakanlıkça açılan hizmetiçi eğitim kapsamında eğitici eğitimi almış olmalıdırlar. 9 - 3-6 yaş okuma yazma bilmeyen anne destek eğitim programı uygulanmasında öğretmen, eğitimci, uzman ve usta öğreticiler 3-6 yaş okuma yazma bilmeyen anne destek eğitim programında eğitim almış olmalıdırlar. 

 BELGELENDİRME Eğitime katılan kursiyerlere sözlü-uygulamalı değerlendirme yapılarak katılımcı belgesi verilir.