Tenis sporu hakkında genel bilgiye sahip, kort ve kort gereçlerini tanıyabilen, oynayan, oynatabilen, oyun kurallarını uygulayabilen kişidir.

İSTİHDAM ALANLARI

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler, Spor alanı altında sertifika programına katılan kursiyerler, sertifikalarının kazandırdığı yeterlikler doğrultusunda,

1. Spor kulüpleri ile Gençlik Spor İl ya da İlçe Müdürlüklerinde,

2. Milli Takımda uluslararası yarışmalar için çalışabilirler.

 

EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI

1. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında eğitim verilmektedir.

2. Programın uygulanabilmesi için Spor alanı standart donanımları ve mesleklerin gerektirdiği donanımlar sağlanmalıdır.

 

EĞİTİMCİLER

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları kapsamında aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin çizelgede bulunan alan öğretmenleri esas alınarak sırasıyla,

1. Programın uygulanmasında spor alanında eğitim almış, deneyimi olan alan öğretmenlerinden,

2. Programın uygulanmasında gerektiğinde spor alanındaki meslek elemanlarından,

3. Usta öğretici, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesinden veya Türkiye Tenis Federasyonundan antrenörlük belgesini almış olmalıdır.

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;

1. Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.

2. Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.

3. Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.

4. Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilecektir.