BASKETBOL PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

SPOR MESLEK ELEMANI TANIMI: Oyun hareketlerini yapabilecek, topla oynayabilecek, hücum ve savunma oyunu yapabilecek, koordinasyon, psiko-motorik özelliklerin ve etkili iletişimin geliştirilmesini ulusal ve uluslararası basketbol oyun kurallarına uygun olarak yapabilen kişidir.

İSTİHDAM ALANLARI: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler, Spor alanı altında sertifika programına katılan olan kursiyerler, sertifikalarının kazandırdığı yeterlikler doğrultusunda,

1. Spor kulüpleri ile Gençlik Spor İl ya da İlçe Müdürlüklerinde,

2. Milli Takımda uluslar arası yarışmalar için çalışabilirler.

 

EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI:

1. Mesleki Eğitim Merkezleri, Halk Eğitimi Merkezleri ve sektördeki işletmelerde eğitim verilmektedir.

2. Programın uygulanabilmesi için Spor alanı standart donanımları ve mesleklerin gerektirdiği donanımlar sağlanmalıdır.

 

EĞİTİMCİLER:

1. Programın uygulanmasında alanı spor alanında eğitim almış olan alan öğretmenleri görev almalıdır.

2. Programın uygulanmasında gerektiğinde spor alanı alanındaki meslek elemanlarından yararlanılabilir.

3. Usta öğretici; bu programla ilgili modül ve yeterlikleri ile birlikte, ilgili spor federasyonundan antrenörlük belgesini almış olmalıdır.

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:

Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;

1. Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.

2. Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.

3. Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.

4. Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilecektir.

 

BELGELENDİRME:

Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır. Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.

? Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.

? Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.

? Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.

? Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.

? Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.

 

EĞİTİM SÜRESİ:

1. Meslek programının toplam eğitim süresi 360/288 saat olarak planlanmıştır.

2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

 

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri uygulanır.

1. Eğitimciler bireylere rehberlik eder.

2. Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.

3. Bireylerin aktif olması sağlanır.

4. Bireyler araştırmaya yönlendirilir.

5. Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.

6. Bireylere mesleki yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.

 

ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI:

Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci / kursiyer;

1. Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.

2. Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.

3. Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.

4. Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.

5. Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.

 

YETERLİK VE MODÜL TABLOSU

YETERLİKLER                                                                           MODÜLLER                                        SÜRE

1 Temel beceri hareketlerini uygulamak                      Temel Beceri Hareketleri                           40/32

2 Temel basketbol tekniklerini uygulamak                   Temel basketbol Teknikleri                       40/32

3 Basketbolda koordinasyon çalışmaları yapmak      Basketbolda Koordinasyon                      40/32

4 Basketbolda hücum tekniklerini uygulamak             Basketbolda Hücum Oyunu                      40/32

5 Basketbolda oyunun seyri çalışmaları yapmak        Basketbolda Oyunun Seyri                       40/32

6 Basketbolda savunma yapmak                                    Basketbolda Savunma                              40/32

7 Basketbolda atış (şut) çalışmaları yapmak                 Basketbolda Atış (Şut) Çalışmaları          40/32

8 Basketbolda topla oynamak                                          Basketbolda Topla Oynama                     40/32

9 Basketbolda takım savunması yapmak                       Basketbolda Takım Oyunu                        40/32

                                                                                                                                              TOPLAM     360/288