Biçerdöver Bakım ve Onarım
Anasayfa Branş Listesi Biçerdöver Bakım ve Onarım

MESLEK ELEMANI TANIMI Biçerdöverin tüm aksamını tanıyan, biçerdöverle ilgili bilgi ve donanıma sahip olup tüm genel kontrollerini yapabilen, her tür arıza ya da noksanlığı tespit ve teşhis edip, bakım onarım ve ayar işlemlerini yapabilen, biçerdöverle hasadı yapılabilen bitkilerin bulunduğu alanların uygulamaya yönelik olarak gereklerini yerine getirebilen, makineyi üreticinin kullanma talimatlarına uygun olarak kullanabilen, kullanırken iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına istisnasız uyan kişidir.

GİRİŞ KOŞULLARI 1. Okuma yazma bilmek veya İlköğretim mezunu olmak. 2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak. 3. Operatörlüğün gerektirdiği işleri yapacak fiziksel özelliklere sahip olduğunu gösterir sağlık raporuna sahip olmak. 4. 18 yaşını bitirmiş olmak.

İSTİHDAM ALANLARI Tarım alanından mezun olan veya sertifika alan öğrenci/kursiyer, meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda, 1. Tarım işletmeleri, 2. Kendi yürür tarım makineleri imalatçıları, 3. Biçerdöver bakım ve onarım servislerinde çalışabilirler.

BELGELENDİRME Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır. ? Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir. ? Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir. ? Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir. ? Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir. ? Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir. ? Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler