Türk Halk Müziği Garip Ayağı ve Repertuarı Eğitimi - TEMEK 
Türk Halk Müziği Garip Ayağı ve Repertuarı Eğitimi Açıklama Metni Hazırlanmaktadır